Заклад дошкільної освіти ясла садок №10 "ВІНОЧОК" Червоноградської міської ради
http://4gd10.lvivedu.com

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Забезпечення збереження та розвитку мережі груп та формування дитячого контингенту

         Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі №110 здійснюється згідно з Конституцією України, основними положеннями Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», відповідно вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, регіональної програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».

        Дошкільний навчальний заклад №10 побудовано за типовим проектом. Заклад працює за 10,5 годинним режимом, 5днів. Проектна потужність - 6 груп; фактично функціонує - 6 груп.

        Фактичний склад за списком - 142 дітей. Комплектування дошкільного навчального закладу проводиться у відповідності із нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України.

-          1 група раннього віку (3-й рік життя) - 24 дитини;

-         2 молодшого віку (4-й рік життя) - 50 дітей;

-         1 середнього віку (5-й рік життя) - 27 дітей;

-         2 старшого віку (6-й рік життя) - 52 дітей

Завдання МОН України досягти оптимальної наповнюваності груп: на 100 місць - 100 дітей. У нашому ДНЗ на 115 місць - 151 дитина (130%).

 

Забезпечення кадрами та створення умов для професійного росту

 

        Дошкільний навчальний заклад №10 укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, обслуговуючим персоналом на 100%. Навчально-виховний процес в дошкільному закладі забезпечують 16 педагогів та  з них 8(36%) - мають вищу освіту, 3 (17%) - базову освіту, 6 (47%) - середня спеціальна.

        Аналіз складу педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями наступний: «спеціаліст вищої категорії» - 3 педагог ; «спеціаліст І категорії» -  1; «спеціаліст II категорії» - 2 педагогів (20%); «спеціаліст» - 10 педагогів (67%);

      За критерієм педагогічний стаж: від 3 до 5 років – 3 педагогів; від 10 до 15 років - 2 педагогів; від 15 до 20 років - 3 педагоги; від 25 і більше років – 8 педагогів

         ДНЗ забезпечений педагогічними кадрами згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал.

       В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів. В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років відповідно до «Типового положення про атестацію».

        Протягом поточного року в дошкільному закладі проводились відкриті заходи для батьків ДНЗ, педагогів міста та області з метою пропаганди та розповсюдження досвіду роботи. Ці заходи отримали схвальну оцінку з боку відділу освіти,  ІМЦО та колег інших закладів.

 

 

Забезпечення виконання річних завдань та плану роботи

на 2017-2018 н.р.

         У 2017-2018 навчальному році зусилля колективу були спрямовані на вирішення науково- методичної проблеми : «Впровадження елементів сучасних педадогічних техноглогій в освітній процес ДНЗ» та завдань:

 1. Використання ІКТ в педагогічному процесі.

2.   Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників.

       Управлінські заходи у 2017-2018 н. р. були спрямовані на створення оптимальних комфортних умов для перебування дітей раннього та дошкільного віку і здійснення комплексного безперервного навчання та виховання кожного дошкільника.

        Планування роботи ДНЗ №10 здійснювалося відповідно до Інструктивно - методичного листа МОН України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

       Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково - методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2017-2018 н.р. кабінет поповнився наочно - дидактичними посібниками, науковою, навчально - методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами, мультимедійними презентаціями.          

         Педагоги дошкільного закладу підвищують фахову майстерність через самоосвіту, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів ДНЗ, міста, проходження курсів кваліфікації.

          Протягом 2017 – 2018 навчального року в освітньо - виховний процес впроваджувалися новітні технології:

-         розвивальне читання за авторською методикою Л.Шелестової;

-         «Гармонія інтелекту, духовності та здоровя» Колінько Н.О.;

-          метод «набірного полотна» або « складеного поля» за Н.Гавриш;

-         метод концептуальних карт, схеми розумових дій, коректурних таблиць  за Н.Гавриш ;

-         методи та прийоми  музикотерапії за парціальною програмою «Веселкова музикотерапія;

-         «Казкова фізкультура» М.Єфименка;

-          елементи програми особистісно-орієнтованого навчання «Впевнений старт». Також у дошкільному закладі надаються додаткові освітні послуги – вивчення анлійської мови.

 

      Протягом  5-ти років в садку діє авторська система педагогічної роботи на інтеграційних засадах Н.Гавриш – що дало змогу переформатувати роботу багатьох педагогів на якісно вищий, творчий рівень.  Зокрема, надати навчальній діяльності дітей ігрового, творчого, розвиваючого змісту, адже у кожній групі оформлені навчально-розвивальні набірні полотна: група раннього віку – «Розумний малюк», молодша – «Цікава галявина»,  середня – «До сонечка в гості», старша група – «Інтелектуальне містечко». Педагоги ДНЗ не зупиняються на досягнутому, а щоразу вдосконалюють свою роботу на набірних стінах, поповнюють їх новим матеріалом, змінюють їх зовнішній вигляд, тому що притримуються принципу, що тільки те середовище, яке постійно змінюється здатне розвавати дітей.

     У дитячому садку оформлена «Кімната природи»,  в якій вихователі працюють за авторською  програмою  «Гармонія інтелекту, духовності та здоров’я». Вихователь Турчик А.В. не тільки працює за цією програмою, але й постійно вдосконалює її, інтегруючи з іншими інноваційними методиками. Так під час відкритого показу  заняття « Зима буває різною», вона продемонструвала  етюди – гармонії  в поєднанні з роботою на навчальній стіні та з використанням ІКТ під час психогімнастик та пластичних етюдів.

      В садку діє раніше створена творча педагогічна лабораторія «Сучасне заняття, яким йому бути?»(керівник Бучинська Т.М.)  Тут вихователі мають змогу поділитися своїми власними творчими доробками, власним досвідом впровадження інноваційних технологій  і  методик в роботі з дітьми. Так вихователь Бучинська Т.М. презентувала свій досвід роботи за методом  концептуальних карт та схем розумових дій, а вихователь Стасюк Л.М. продемонструвала  відеозвіт  про роботу  за  коректурними таблицями та програмою  Л.Шелестової  «Роздільне читання»,  надавши колегам практичну допомогу у використанні інноваційних методів  навчання дошкільників.

     Педагогічна  лабораторія  є цікавою, дієвою і практичною формою роботи з молодими педагогами. Тут вони мали змогу ознайомитися з моделлю інтегрованого заняття, та знайшли відповіді на багато  питань з практичної діяльності:як планувати організовану діяльність дітей, використовуючи ігрові методи, проблемні ситуації, методи активного навчання. У формі тренінгу вихователі моделювали різні форми роботи , створювали інтегровані навчально-розвивальні модулі – блоки за  різними лініями розвитку Базової програми.  Це дало змогу не тільки теоретично, а й на практиці  зрозуміти  основний принцип оновлення змісту дошкільної освіти, згідно сучасних інтегрованих програм та інноваційних технологій.

 

 

 

 

 

 

Організація роботи щодо зміцнення здоров'я дітей

та їх медичного супроводу

 

       Безумовно, щаслива дитина - це здорова дитина. Серйозну увагу педагогічний та медичний персонал приділяв питанням охорони та зміцнення здоров'я дітей, їх фізичному розвитку. Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Проводилися загартування, як профілактика застудних захворювань. Формувалася у дітей система  знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури, про особисту гігієну та чистоту навколишнього середовища.

       Залучалися батьки до активної участі в оздоровчий роботі та у формуванні валеологічної компетентності їх дітей. Зокрема  інструктор з фізкультури Кулик О.Я. працює за програмою Єфименка «Казкова фізкультура», елементами «Хатхи - йоги», впроваджує у своїй роботі пластичні етюди з авторської програми Колінько Н.О. «Гармонія інтелекту, духовності та здоровя».

      Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. Вихователі під керівництвом сестри медичної старшої впроваджували методи первинної профілактики застудних захворювань, поглиблювали свої знання з фізичного виховання дітей та організації гігієнічного виховання.

 

 

 

 

 

Організація раціонального харчування

Організацію  харчування  здійснює  КП  " ШКОЛЯР"(дир. Чекіль  В.С.) 

      У дошкільному закладі на постійному контролі перебуває питання  харчування дітей.Лиректор  закладу  тримає  це  питання  на  постійному  контролі. Загальне керівництво організацією харчування здійснює завідувач ДНЗ. Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006р №298/227.

       

        Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною старшою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

        Сестра медична  старша  Сенюк М.В.  постійно контролює  прийом продуктів від постачальників,закладка  продуктів,процес  приготування  їжі,санітарний  стан  харчоблоку . З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь здійснюється контроль за умовами зберігання, дотримання строків реалізації продуктів і технологією приготування їжі. Регулярно проводиться зняття проб їжі, виставляються добові проби. Сестра медична старша   контролює дотримання особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров'я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів, ведеться необхідна документація.

      Режим харчування у кожній віковій групі дошкільного закладу дотримується. Роздача їжі проводиться згідно з вихідними нормами на кожну дитину. Постійно дотримується питний режим.

      Грошові норми харчування дотримуються в межах 27 грн. в день (садові групи) та 22,93 грн. (група раннього віку) на одну дитину. Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

 

 

Медичне обслуговування дітей в ДНЗ

 

     Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує  сестра медична старша Сенюк М.В.

     Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.  Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

        У ДНЗ планомірно проводяться антропометричні вимірювання та оцінювання фізичного розвитку дітей. На кожну дитину групи складається «Листок здоров’я» , який допомагає медичній сестрі і вихователям здійснювати індивідуальний підхід до дітей, що мають відхилення в стані здоров’я.

       Згідно з річним планом дощкільного навчального закладу медична сестра  проводить серед працівників та батьків санітарно-освітню роботу. Форми й тематика санітарно-освітньої роботи різноманітні. Медична сестра випускає санбюлетні, пам’ятки; проводить бесіди, виступає з доповідями на педрадах, батьківських зборах.

 

Матеріально-технічна та навчально-методична база

 

      Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Варто відмітити, що осторонь наших проблем, що стосуються матеріальних затрат, не стоїть міська рада та відділ освіти Червоноградської міської ради.

   За рахунок благодійних батьківських внесків була придбана  кварцова лампа, пожежний щит і дитячі меблі.

    Дошкільний навчальний заклад набрав прекрасного вигляду завдяки спільним зусиллям багатьох людей, які дбають про те, щоб наші діти виховувались у затишку і комфорті.

 

 

Забезпечення оптимальних умов праці та

соціального захисту працівників ДНЗ

 

        Між адміністрацією і трудовим колективом закладу укладений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально - економічних, виробничих і трудових відносин.

        Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв'язок. Завідувачем узгоджуються з головою ПК усі накази щодо преміювання, нагородження, стягнення, встановлення надбавок. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

        Мікроклімат в колективі можна визнати хорошим. Створені належні умови для здійснення навчально - виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об'єм роботи, з відповідальністю відноситься до виконання своїх функціональних та посадових обов'язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників.

 

Організація роботи з батьками

 

        Наш дошкільний навчальний заклад проводить планомірну цілеспрямовану роботу з батьками. У роботі з батьками вирішуються наступні завдання:

1. Впровадження «педагогіки партнерства» у роботі з батьками.

2.  Залучення батьків до участі в житті дитячого садка через пошук і впровадження найбільш ефективних форм роботи.

         На початку навчального року в кожній віковій групі проходять групові збори, на яких батьків знайомлять із завданнями виховання і навчання дітей на даний навчальний рік.

       Пропаганда педагогічних знань ведеться через систему наочної агітації. У групах оформлені "Інформаційні стенди для батьків", де містяться консультації по всіх розділах програми, з питань оздоровлення та виховання дітей. У спеціальних папках є добірка методичних рекомендацій для батьків, складених педагогами ДНЗ.

       З питань збереження та зміцнення здоров'я дітей оформлений спеціальний  інформаційний куток «Про  здоров'я треба дбати", де батьки можуть отримати всю цікаву для них інформацію з питань оздоровлення дітей.

        Протягом року завідувачем, старшою медичною сестрою, вихователями проводяться індивідуальні консультації з батьками.

       Вихователі дошкільних груп при складанні календарного планування на початку кожного місяця прописують роботу з батьками, де вказують теми індивідуальних і групових консультацій, тематику наочної інформації, роботу з батьківським комітетом.

        Батьки беруть активну участь у створенні належних умов перебування дітей у дошкільному закладі.

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці

 

      Згідно із Законом України «Про охорону праці» та наказу №4 від 11.01.2010 року у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці. Робота забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників навчально-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці. За період 2016-2017 н.р. нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося. Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання. Адміністрація організовувала нормальні умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу. При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого і дорослого травматизму.

      Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструкцій з техніки безпеки.

       Робота педагогічного колективу та всіх працівників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програм розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля », які спрямовують роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

       Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

        Для проведення якісної роботи з дітьми по БЖД методичний кабінет забезпечений наочним матеріалом: "Основи здоров'я", "Виконуй правила пожежної безпеки" , "На вулицях міста" , "Я в біду не попаду". В групах створені куточки по БЖД, підібрані дидактичні та сюжетно-рольові ігри для актуалізації знань дітей. В ДНЗ розміщено куточок практичних дій для закріплення правил поведінки в надзвичайних ситуаціях.

 

       Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров'я, реалізувати свої здібності, товаришувати ,весело і щасливо жити.